اصلاح مدیریت برگزاری نمایشگاه، ضرورتی انکار ناپذیر

ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم، صبح روز دوشنبه بیست و چهارم اسفندماه برگزار شد. موضوع آغازین این جلسه گزارش نمایشگاه نفت و گاز بیست و یکم بود؛ ستاد اجرایی با شرحی از معضلات پیش رو در این رویداد، روند ادامه مطلب اصلاح مدیریت برگزاری نمایشگاه، ضرورتی انکار ناپذیر