نقش فدراسیون صنعت نفت ایران

چهاردهمین جلسه هیأت مؤسس فدراسیون صنعت نفت ایران به بحث و تبادل نظر در خصوص حضور تشکل های موثر در شکل گیری فدراسیون اختصاص یافت؛ این موضوع با استناد به قوانین اتاق بازرگانی و مأموریت های فدراسیون به صورت تخصصی ادامه مطلب نقش فدراسیون صنعت نفت ایران

تدوین برنامه های عملیاتی، اولویت کمیسیونهای تخصصی

عصر روز سه شنبه ششم مردادماه، کمیسیون تدوین روشها و آموزش در جلسه ای با مشارکت حداکثری اعضای خود به تدوین اهداف و برنامه های عملیاتی پرداخت؛ مولفه های استراتژیک استصنا که به همت این کمیسیون استخراج و مصوبه هیأت ادامه مطلب تدوین برنامه های عملیاتی، اولویت کمیسیونهای تخصصی